Tolerancer & mål

Vi udvikler og bearbejder emner fra 5 x 5 mm til 800 x 500 mm med et rumfang på 1.130 x 700 x 500 mm og en øvre vægtgrænse på 2.500 kg. Afhængig af emne og produktionsudstyr går vores tolerancer ned til 3µ.

Når præcision møder innovation

Design

NICE5