Design & produktion

Vi er specialister i udvikling, vedligeholdelse og ombygning af alle slags maskiner, motorer samt mekaniske dele. Vores forståelse for maskinteknologi og de enkelte komponenters funktion i helheden er med til at sikre, at de endelige slutprodukter vi udarbejder - bliver af højeste kvalitet.

Vi har stor erfaring med udvikling af tegningskonstruktioner til løsning af specifikke problemstillinger og indtræder ofte i ide- og udviklingsfase, med vores tekniske viden om komponenternes egenskaber og kravspecifikationer.

Vi designer i de nyeste versioner af Open Mind's Solidworks 2D og 3D CAD og i Master CAM X. Endvidere sparrer vi med kunden løbende i produktionsprocessen indtil den endelige prototype er færdigudviklet.

Test og godkendelse af komponenter varetager vi også gerne.

Herudover har vi erfaring med ombygning af eksisterende produktionsmaskiner, hvor vi via re-design og ændringer af komponenter er i stand til at optimere hele maskinen og herved forbedre kundens produktionsvilkår.

NICE5